Sobre BCNecologia

Sobre BCNecologia

BCNecologia (Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona) és un consorci públic integrat per l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

BCNecologia realitza projectes destinats a institucions públiques, fundacions, organitzacions i empreses d'àmbit nacional i internacional.

BCNecologia aplica un enfocament sistèmic per reorientar la gestió de les ciutats cap a un model més sostenible, aportant solucions en mobilitat, energia, residus, urbanisme, aigua, biodiversitat i cohesió social.

Conjuntament amb els destinataris, BCNecologia diagnostica els problemes i les seves causes, planteja propostes, analitza la viabilitat tècnica, quantifica els resultats i ofereix suport en la gestió administrativa i implementació del projecte.

 


PRESIDÈNCIA

Recau en un dels vicepresidents o vicepresidentes. La Presidència de l'Agència l'exerceix el Sr. Dionís Guiteras Rubio, vicepresident primer de la diputació de Barcelona.

ASSEMBLEA GENERAL

És l'òrgan superior del Consorci, del qual s'assumeix la més alta representació. Està format per representants de les entitats promotores: Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

CONSELL DE GOVERN

És un òrgan executiu de caràcter desconcentrat compost per set membres: dos representants de cadascuna de les institucions que formen el Consorci, d'entre els membres respectius designats a l'Assemblea General, i el director. Entre els membres del Consell de Govern s'esculleixen tres vicepresidents o vicepresidentes.

ORGANIGRAMA

BCNecologia s'estructura en les següents àrees:

 

Cómo llegar