El Llibre Verd del Medi Ambient Urbà

Portada del Llibre Verd del Medi Ambient Urbà

Espanya té a les ciutats un dels seus majors patrimonis. No obstant això, d'un temps ençà, sembla que la generació de ciutat s'allunya del model tradicional mediterrani que havia estat fent del nostre sistema urbà el lloc del creixement, de la creativitat, del canvi, sense posar en risc el nostre patrimoni agrícola i natural.


Així, la importació del model anglosaxó de generar ciutat ha suposat una explosió en el consum de sòl, de materials, d'aigua i d'energia, mai conegut. Les nostres ciutats i metròpolis, en trenta anys, han crescut i han ocupat el doble i fins al triple del sòl ocupat en tota la seva història.


El creixement ha anat conformant una ciutat difusa on els seus usos i funcions s'han separat, obligant a connectar-los amb una extensa xarxa de vies per al trànsit motoritzat. L'impacte sobre els ecosistemes ha anat creixent en la mesura que està fent el procés cada vegada més insostenible. I a més aquest mateix procés està simplificant les nostres ciutats tradicionals i debilitant els mecanismes de cohesió social i convivència que les ha caracteritzat.


Els conflictes d'índole social, ambiental i econòmic que comencen a desenvolupar-se, de vegades fins i tot amb virulència, aconsellen posar fre a la tendència actual perquè no aborda els reptes principals de la nostra societat, és a dir, no aborda les variables relacionades amb la sostenibilitat i les que indiquen que entrem en una nova era, l'era de la informació i el coneixement.


La ciutat mediterrània raonablement compacta i complexa es revela com un model de ciutat més sostenible. Treballar de manera integrada per un model de ciutat sostenible i alhora del coneixement és la millor estratègia, fins i tot per competir, que podríem adoptar.


La ciutat mediterrània raonablement compacta i complexa es revela com un model de ciutat més sostenible.

 

El Llibre Verd del Medi Ambient Urbà

El document ha estat realitzat juntament amb l'Estratègia Espanyola de Medi Ambient Urbà, en el marc del Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient (Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental) i l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona (BCNecologia).

Editat pel Ministeri de Medi Ambient

2007