Barcelona, ​​ciutat mediterrània, compacta i complexa. Una visió de futur més sostenible

BARCELONA, CIUTAT MEDITERRÀNIA, COMPACTA I COMPLEXAEl document que es presenta té per objecte principal construir un escenari prospectiu per a la Barcelona del segle XXI fent ús de criteris de l'ecologia acadèmica en general i de l'ecologia urbana en particular. És un model intencional (com tot el que proposa i fa l'home) que pretén, també, marcar les pautes i la direcció que hauria de seguir Barcelona en un procés cap a la sostenibilitat.Les propostes esquemàtiques que aquí es recullen són, d'alguna manera, la traducció, en forma de propostes estratègiques, del procés de participació iniciat a Barcelona per definir l'Agenda 21 de la ciutat.Aquest document conté propostes esquemàtiques per a Barcelona i altres que transcendeixen els límits municipals i que comprenen l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona (comarques del Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Baix Penedès, Alt Penedès, Vallès Oriental i Vallès Occidental). Les propostes per a l'àrea metropolitana de Barcelona també són de caràcter esquemàtic i el seu propòsit és servir de base per a la discussió del futur Pla Estratègic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i del proper Pla Territorial Metropolità de Barcelona.Un model més sostenible per Barcelona sense incloure la realitat metropolitana és inviable. Els esquemes que es presenten busquen la coherència de criteris i territorial, i és en la coherència on radica la justificació d'incloure'ls.El document està estructurat en quatre apartats principals coincidint amb els eixos estructuradors del model. Cada eix s'omple de contingut amb la formulació de propostes estratègiques de sengles aspectes de la realitat urbana i territorial.Les propostes esquemàtiques tenen una formulació en termes estratègics, però no es desenvolupen, almenys amb l'extensió necessària, els instruments de caràcter econòmic, legal, organitzatiu i educatiu, que s'hauran de desenvolupar en cas que aquestes siguin admeses. Tanmateix, hi ha un apartat en què es recullen alguns instruments de caràcter més general, que donen sentit de viabilitat a la proposta.

 

També s'inclou un apartat d'indicadors sintètics per al seguiment del model.Salvador RuedaDirector de l'Agència d'Ecologia Urbana

 

PDF DE DESCÀRREGA: Barcelona, ciutat mediterrànea, compacta i complexa.

 

 

Referència:RUEDA, Salvador. Barcelona, ​​ciutat mediterrània, compacta i complexa: una visió de futur més sostenible. Barcelona: Ajuntament de Barcelona; Agència d'Ecologia Urbana, 2002. 87 p.

 

 

 

Aquest document conté propostes esquemàtiques per a Barcelona i altres que transcendeixen els límits municipals i que comprenen l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Barcelona, ​​ciutat mediterrània, compacta i complexa. Una visió de futur més sostenible

El document que es presenta té per objecte principal construir un escenari prospectiu per a la Barcelona del segle XXI fent ús de criteris de l'ecologia acadèmica en general i de l'ecologia urbana en particular. És un model intencional (com tot el que proposa i fa l'home) que pretén, també, marcar les pautes i la direcció que hauria de seguir Barcelona en un procés cap a la sostenibilitat.