Proyectos

LIMIT4WeDA: Light Mobility and Information Technologies for Weak Demand Areas
disseny participatiu dels nous serveis de recollida de residus i neteja viària de mataró
Estudi per a l'aplicació del panell d'indicadors de sostenibilitat urbana a Bilbao
Pla d'Acció per a la Millora de la Qualitat de l'Aire de Sta. Coloma de Gramenet (2008-2015)
Anàlisi de la viabilitat urbanística per a l'aplicació del model de Superilles a Bilbao
Ecoquartier ZAC Las Fonses Villeneuve-Tolosane Toulouse
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Barcelona (2013-2018)
urban empathy: empowering policies on urban sustainability
Proposta d'implantació de Superilles barri A Magdalena a Ferrol
Implantació de la nova xarxa de bus urbà de Ferrol
PAMQA L'Hospitalet de Llobregat
Proposta de superilles en el marc del Pla de Mobilitat de Santa Coloma de Gramenet