Proyectos

Desenvolupament Pla de gestió de residus Mancomunitat Valle Norte del Lozoya
Sistema d'indicadores per Barcelona
Pla Estratègic Millora Recollida Selectiva a Còrdova
Vilawatt
Assessorament del model funcional del PMU (Programa Superilles Barcelona)
Campanya comunicació canvi de model de gestió de residus a Sant Boi
Pla Estratègic del Districte de Sant Martí 2015-2025
Greencap
Diagnòstic de l'estat actual dels àmbits objecte del Programa Superilles
Redefinició model de mobilitat de l'AMB
Avaluació nou desenvolupament urbà a Moscou