Xarxa Ortogonal d'Autobusos de Barcelona

La Xarxa Ortogonal d'Autobusos de Barcelona durant la fase de disseny. Font: Salvador Rueda Palenzuela.

La proposta d'una nova xarxa d'autobusos es basa en un esquema de xarxa ortogonal, que s'ha revelat com la més eficient en sistemes urbans. Aquesta xarxa assegura la isotropia del territori, és a dir, cobreix per igual totes les parts del municipi. D'aquesta manera es millora la connectivitat entre les línies i l'accessibilitat per a tots els usuaris.

El nou esquema no només és més funcional, sinó també més "llegible", ja que s'estructura de manera similar al metro i es converteix en una xarxa fàcilment comprensible. A més, la gran majoria de destinacions s'assoleixen amb un sol transbord, simplificant l'ús de la xarxa d'autobús i evitant la necessitat actual de conèixer cada línia individualment.

Altres característiques de la xarxa ortogonal són la circulació segregada dels autobusos (la qual cosa redueix les friccions del bus amb altres modes de transport i facilita l'augment de la velocitat comercial i la freqüència de pas) i la cobertura a zones de nova centralitat.

La xarxa ortogonal també potencia la intermodalitat, situant estratègicament les parades per facilitar la connexió entre línies i alhora amb altres xarxes de transport (tramvia, metro, préstec de bicicletes, etc.).

Les primeres cinc línies s'inicien a l'octubre de 2012. La xarxa ortogonal s'anirà implantat progressivament, fins arribar a les 28 línies.

Documentació del projecte iframe: 

 

 

La propuesta se basa en un esquema de red ortogonal: una nueva red de autobuses para un nuevo modelo global de movilidad sostenible.

Xarxa Ortogonal d'Autobusos de Barcelona

Ubicació:

Estat: