WASTE4THINK

Logo del projecte

L'objectiu principal d'aquest projecte és avançar en els pràctiques actuals de gestió de residus tenint en ment l'economia circular, demostrant el valor d'integrar i validar un conjunt de 20 solucions eco-innovadores que cobreixen tota la cadena de valor dels residus. Els beneficis d'aquestes solucions es veuen millorats per una metodologia de gestió integral de les dades dels residus i es provaran en 4 àrees urbanes complementàries d'Europa. Les solucions eco-innovadores inclouen eines tant tecnològiques com no tecnològiques, com ara: 

 

  • Eines informàtiques per al suport de l'operativa diària i la planificació a llarg termini. 
  • Aplicacions per a l'empoderament i compromís dels ciutadans. 
  • Materials educatius basats en unitats didàctiques innovadores i jocs seriosos. 
  • Eines per a la ciència ciutadana per a la co-creació de solucions novedoses.  
  • Mecanismes per a potenciar els canvis de comportament basats en instruments econòmics i accions socials. 
  • Solucions descentralitzades per a la valorització i reutilització de recursos d'alt valor.  

 

Les diferents solucions s'aplicaran a 4 àrees molt diferents d'Europa, que són: 

  1. Zamudio (ES), una àrea altament industrialitzada amb una població dispersa que utilitza una recollida separada a la vorera. 
  2. Halandri (GR), una gran ciutat suburbana amb una àmplia gama de negocis que té un sistema de gestió de residus molt bàsic. 
  3. Seveso (IT), una  ciutat residencial que usa un sistema Porta a Porta. 
  4. Cascais (PT), una ciutat costanera molt turística que incorpora un sistema de recollida avançat.  

 

El projecte inclou un consorci de 19 socis entre els que es troben organismes públics, centres d'investigació o pimes. El projecte tindrà una durada de tres anys i la Unió Europea aporta 9 milions d'euros al mateix. Entre els impactes esperats més rellevants està l'augment del 20 % de la separació de residus, un 10 % d'estalvi en despeses de gestió i un 10 % de reducció d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.  

 

L'experiència adquirida i les sinergies entre els socis descriuen el millor escenari possible per al llançament de nous models de negoci i governança. 

 

Entre els impactes esperats hi ha un augment del 20 % de separació de residus, un 10 % d'estalvi de despeses de gestió de residus i un 10 % de reducció en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

WASTE4THINK

Ubicació:

Destinatari: 

Estat: