Vilawatt

El projecte europeu Vilawatt s’emmarca en el programa UIA (Urban Innovative Actions) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (ERDF - FEDER) que té com a objectiu provar solucions innovadores per als principals desafiaments urbans actuals i veure com responen en la complexitat del món real.

 

Aquestes solucions han de complir amb una sèrie de requisits específics: que aportin valor afegit a nivell europeu, que no hagin estat mai abans implementades a cap lloc d’Europa, que siguin desenvolupades en els següents tres anys i que els desafiaments als que van adreçats resultin rellevants per altres autoritats europees.

 

En el cas de Vilawatt es tracta d’un projecte de transició energètica per al municipi de Viladecans i se centrarà en desencallar la molt necessària renovació energètica dels edificis residencials. La primera proposta s’adreçarà a aquells edificis de comunitats amb pocs ingressos, que és on calen els majors esforços.

 

En aquesta línia, el districte de la Montserratina ha estat l’escollit per iniciar aquesta transició. Compta amb 20.216 habitants (30 % del total de la ciutat), 8.026 vivendes (de les quals 6.203 van ser construïdes abans del 1976 i per tant abans que existís cap regulació energètica) i els ingressos anuals del districte són un 15 % més baixos que la mitjana de la ciutat.

 

El projecte està participat pels següents socis: l’Ajuntament de Viladecans, l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, Ubiquat Technologies S.L., l’ICAEN (Institut Català d’Energia), Associació LIMA (Low Impact Mediterranean Architecture), Cercle Gespromat, S. L., EGM Energy Efficiency, VIGEM, VIMED i Cíclica SCCL.

 

El paper de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona dins el projecte gira entorn dos aspectes claus:   la definició i implementació de l’Operador Energètic Local i el seguiment i monitoratge  de la Gestió del Canvi. Per aquesta darrera tasca, es desenvoluparan una sèrie d’indicadors que analitzaran l’impacte social, ambiental i econòmic del procés de transició energètica del projecte Vilawatt. Això permetrà redactar un Manual que recollirà l’experiència adquirida i garantirà la replicabilitat del projecte a d’altres indrets. 

Notícies relacionades

13/10/2017
Viladecans.cat

Vilawatt

Ubicació:

Regió:

Destinatari: 

Estat: