urban empathy: empowering policies on urban sustainability

El projecte Urban Empathy, liderat per Málaga i en el que participa BCNecologia, l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, està cofinançat pel FEDER a través del Programa Med i té una partida pressupostària de 1.225.000 euros. El projecte també compta amb la participació d'altres representants de ciutats i institucions públiques d'Espanya, Alemanya, França, Itàlia, Grècia, Eslovènia i Bòsnia Herzegovina.

 

Amb l'aprovació de l'Urban Empathy la Comissió Europea va donar una nova mostra de suport i esforç a les polítiques i accions en matèria de Sostenibilitat Urbana. L'objectiu últim de l'Urban Empathy és consolidar una estructura permanent que serveixi de punt de trobada per a tots els projectes, així com per als seus responsables tècnics i polítics, i en general per a totes aquelles parts interessades, on es puguin avaluar i compartir resultats que millorin l'eficiència de les polítiques urbanes sostenibles al Mediterrani. 

 

Transformar els resultats en polítiques efectives i accions concretes serà una de les tasques primordials de l'Urban Empathy, que requerirà d'una estreta col.laboració entre tècnics i responsables polítics amb l'objectiu de salvar els obstacles que dificulten i fins i tot impedeixen l'aplicació de polítiques sostenibles en la UE.  

L'anàlisi sobre les prioritats comuns sobre sostenibilitat urbana al Mediterrani així com l'articulació de fons per implementar els resultats complementen els principals objectius d'aquest projecte.

 

Més informació sobre el Projecte Urban Empathy a la web de la Plataforma CAT- MED: www.catmed.eu

NOTÍCIES RELACIONADES

28/04/2014
PROJECTE URBAN EMPATHY, CAT-MED
Capitali... what?
 

 

urban empathy: empowering policies on urban sustainability

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip
Equip de BCNecologia:

Salvador Rueda (Direcció)

Francisco Cárdenas

Mercedes Vidal