Tasques d'assessorament en la fase de definició del model funcional del PMU en la fase de definició de criteris i en la fase d'elaboració de propostes (Programa Superilles Barcelona)

Superilla pilot del Poblenou. Esquema de Superilla per a vianants

Assessorament en les tres fases de desenvolupament del Programa Superilles de l'Ajuntament: fase de definició del model funcional del PMU, fase de definició de criteris generals i fase d'elaboració de propostes. 

 

Tasques d'assessorament sota les directrius de la Gerència d'Ecologia Urbana i l'equip de la Secretaria Tècnica del Programa Superilles per a vetllar per la coherència conceptual del model urbà basat en Superilles i la visió global de les propostes consensuades que sorgeixin del procés participatiu entre ciutadans, tècnics de l'Ajuntament i especialistes. 

 

Suport tècnic, opinió i comparació de diferents escenaris. Anàlisi de la xarxa bàsica de mobilitat, xarxa de transport públic, xarxa de bicicleta, aparcament i distribució urbana de mercaderies, taxi/carsharing, vehicle elèctric, criteris de senyalització. 

 

Dibuix i modelització de la Superilla pilot del Districte de Sant Martí de Barcelona. Disseny d'un programa d'ús i activitats a l'espai públic. 

 

 

 

Notícies relacionades

18/12/2016
El Periódico
Assessorament per a vetllar per la coherència conceptual del model urbà basat en Superilles

Tasques d'assessorament en la fase de definició del model funcional del PMU en la fase de definició de criteris i en la fase d'elaboració de propostes (Programa Superilles Barcelona)

Ubicació:

Regió: