Superilla Central a Vitòria-Gasteiz

Espai públic de la Superilla Central de Vitòria-Gasteiz

A partir de la redacció del Pla de Mobilitat i Espai públic a Vitòria-Gasteiz, BCNecologia s'ha encarregat del desenvolupament d'aquest estudi, a detall, per implementar una Superilla Central com a projecte pilot del Pla.

L'estudi planteja tres fases d'implementació. La primera contempla la reorganització de les xarxes de mobilitat. Això significa la instal·lació dels sistemes de control d'accés, canvis de sentit i la regulació de l'aparcament dins de l'àmbit. La segona fase contempla l'habilitació de l'espai públic, donant prioritat a aquells carrers amb carril bici i/o sengles urbanes. Finalment, la tercera fase contempla a grans trets la construcció d'una plataforma logística de mercaderies CDU i la dotació d'aparcaments per a residents fora de calçada.

L'estudi es basa en l'anàlisi de la mobilitat i l'accessibilitat de l'espai públic. Per això s'han tingut en compte tant les microsimulacions de trànsit com les seves repercussions sobre la resta de la xarxa, així com també s'ha analitzat la millora del grau d'habitabilitat gràcies a una sèrie de propostes d'ordenació de l'espai públic.

Es preveu que a partir d'aquest estudi de referència es realitzaran les convocatòries per a l'execució de la transformació urbana vinculada a la resta d'actuacions realitzades en el PERI del Casc Medieval.

L'estudi es basa en l'anàlisi de la mobilitat i l'accessibilitat de l'espai públic. També s'ha analitzat la millora del grau d'habitabilitat gràcies a una sèrie de propostes d'ordenació de l'espai públic.

Superilla Central a Vitòria-Gasteiz

Ubicació:

Regió:

Equip

Arua Ibrahim

Roser Masjuan

 
Equip de l'Ajuntament de Vitoria-Gasteiz:

Miguel Virizuela

Mónica Ibarrondo

Juan Carlos Escudero

Eduardo Rojo

Marian Mesanza

Luis Mendizabal

Asier Sarasua