Sistema d'Informació i Simulació Urbana de l'Aigua (SIMU-A)


Estructura interna del paquet de programes
SIMUA és un paquet de programes dissenyat per oferir solucions optimitzades a la gran diversitat de tasques que planteja l'optimització de la gestió de l'aigua i l'adaptació al canvi climàtic en qualsevol escenari actual o de futur que respongui a una visió de desenvolupament harmònic i equilibrat on convergeixin factors geogràfics, socials, culturals, tecnològics, ètics, econòmics, etc., utilitzant un format de disseny obert que admet tant, la inclusió de nous programes com l'actualització i perfeccionament dels programes que integren la versió actualment en desenvolupament.


Els seus objectius actuals són la gestió hídrica d'excel·lència orientada a la sostenibilitat dels sistemes urbans i l'autosatisfacció mitjançant l'ús de tecnologia punta, el desenvolupament d'una elevada consciència social d'estalvi i l'aprofitament i/o reciclatge i integració d'aigües de diferents qualitats i procedències en un marc de viabilitat constructiva i financera i d'interactuació mútuament avantatjosa amb el medi ambient.


Els altres objectius són l'estimació de l'índex de sostenibilitat hídrica d'un àmbit geogràfic qualsevol, la categorització de sòls urbans i el disseny de sistemes de biorregeneració d'aigües contaminades i biomillora d'aigües naturals amb limitacions per a la seva utilització, com a complement a la gestió hídrica de excel·lència.
SIMUA és un paquet de programes dissenyat per oferir solucions optimitzades a la gran diversitat de tasques que planteja l'optimització de la gestió de l'aigua

Sistema d'Informació i Simulació Urbana de l'Aigua (SIMU-A)

Estat: