Sistema d'Informació i Modelització Urbana a Pamplona

SIMU

Elaboració d'un sistema, en un entorn informàtic unificat, que serveix de suport a la presa de decisions en l'àmbit de la gestió i planificació urbana, en la mesura que possibilita una visió globalitzada del territori.

La seva funció és aconseguir la integralitat en l'anàlisi de l'ecosistema urbà, rentabilitzant les informacions disponibles.
Els continguts són:

    1. Definició d'una plataforma digital amb cartografia automàtica per a l'anàlisi territorial.

    2. Implementació i calibratge del programari d'integració de les diferents bases de dades i del suport geogràfic (Sistema Integrat de Modelització Urbana).

    3. Metodologia de càlcul de la informació (complexitat) a la ciutat de Pamplona a través de la teoria de la informació.

    4. Visualització de la diversitat urbana a la ciutat de Pamplona.

SIMU és un programari integrat de variables de diferents fonts i formats, aspecte no resolt en l'entorn GIS en el moment en què es va realitzar aquesta aplicació.

La seva funció és aconseguir la integralitat en l'anàlisi de l'ecosistema urbà, rentabilitzant les informacions disponibles.