Simulador d'escenaris sonors

Desenvolupament d'un simulador d'escenaris sonors a la ciutat, que permet recrear l'ambient sonor a partir de variables d'entorn. El simulador pot reproduir arxius WAV i MP3, i opera de dues maneres diferents:

    1. De forma totalment independent, com a eina de simulació d'escenaris a partir d'arxius plans. Els nous ambients es recreen a partir d'una àmplia biblioteca de sons.
    2. De forma integrada amb els sistemes d'informació geogràfica disponibles a l'Agència. El sistema proporciona, en aquest cas, les dades que prèviament han estat georreferenciades o calculades per un altre simulador com, per exemple, el de trànsit.

El simulador permet l'ajust horari, així com l'altura del pis on es situa hipotèticament l'observador.

El simulador permet l'ajust horari, així com l'altura del pis on es situa hipotèticament l'observador.
Equip