scow: selective collection of the organic waste

L’objectiu del projecte SCOW (Selective Collection of the Organic Waste in tourist areas and valorization in farm composting plants), subvencionat pel Programa ENPI CBCMED, és desenvolupar un model de recollida i reciclatge de residus orgànics d’alta qualitat a baix cost i amb una tecnologia senzilla en territoris amb zones turístiques i activitat agrícola.

 

Es cerca construir un sistema local de tractament de residus sostenible, innovador, en plantes de compostatge petites i descentralitzades, desenvolupat bàsicament en terrenys agrícoles situats a prop de les zones de producció de bioresidus. Això contribuirà a la millora general de la gestió dels residus, tancant el cicle de la materia orgànica en països amb una manca important de carboni al sòl. També ajuda a millorar l’estructura de la terra i la fertilitat, reduint la desertització (aplicant compost al sòl), l’escalfament global (evitant l’arribada de materials biodegradables als abocadors i capturant carboni en el sòl) i les necessitats de capacitat dels abocadors (reduint l’entrada de residus). A més, crearà nova activitat econòmica, tant en la recollida i tractament de residus, com en la comercialització del compost.

 

L’experiència es podria reproduir en altres zones del Mediterrani, reduint els impactes en origen, mitjançant un sistema senzill de recollida i tractament de residus orgànics sota la idea de l’autosuficiència.

 

En el projecte, liderat per BCNecologia, participen 7 socis  procedents de diferentes països de la conca Mediterrània:

 
Development Agency Gal Genovese (Itàlia)
Local Councils’ Association (Malta)
House of Water and Environment (Palestina)
Upper Galilee Regional Council (Israel)
MIGAL – Galilee Technology Center (Israel)
SYVADEC (SIRET) (França)
Environment Park SpA (Itàlia)
 
El projecte SCOW es desenvolupa sota el Programa ENPI CBC Mediterranean Sea Basin (www.enpicbcmed.eu). Compta amb un pressupost total de 4,97 milions d’euros i està finançat, amb una quantitat de 4,47 milions d’euros (90%), per la Unió Europea a través de l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació (IEVA).
 
Més informació sobre el projecte SCOW a la seva web oficial www.biowaste-scow.es >>

 

scow: selective collection of the organic waste

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip
Equip de BCNecologia:

Salvador Rueda (Direcció)

Francisco Cárdenas

Gemma Nohales

Marta Vila

Manuela Sanfelix