Redacció de directrius i mesures en l'àmbit de les relacions entre el món rural i urbà

Món rural-urbà

Les relacions entre el món rural i l'urbà s'han de plantejar des d'un enfocament territorial que defensi els diferents escenaris que formen part d'un conjunt integrat en el qual les interrelacions són cada vegada més intenses i es basen en:

 

- buscar la cohesió territorial, en el reconeixement de les singularitats, especificitats i potencialitats de cada un dels espais

- promoure sinergies i complementarietats

- posar en marxa estratègies de lleialtat i complicitat que comportin increments en la cohesió territorial i el manteniment de la complexitat suficient dels espais rurals i els urbans

 

Tot això sota la premissa de fer cada vegada més ciutat i més camp, evitant els processos que afavoreixen la continuïtat i confonen els límits físics entre ambdós espais però, al mateix temps, afavoreixen la seva connectivitat.

Tot això sota la premissa de fer cada vegada més ciutat i més camp

Redacció de directrius i mesures en l'àmbit de les relacions entre el món rural i urbà

Estat: