Proposta d'implantació de Superilles barri A Magdalena a Ferrol

Proposta de Superilles a Ferrol

A partir del Pla de Mobilitat i Espai Públic de Ferrol (2009) s'estableix com a part de les actuacions estratègiques la Superilla pilot al barri de A Magdalena. Aquest estudi contempla la proposta d'implantació de tres superilles ubicades al centre històric de Ferrol. Aquesta zona juntament amb els barris de Canido i Ferrol Vello, formen part de l'àmbit d'actuació del projecte URBAN (subvencionat per la UE) pel que les actuacions previstes i realitzades en aquest s'han considerat en la generació de propostes de connexió estratègica.

 

Un dels aspectes rellevants d'aquesta proposta són els condicionants de la pròpia estructura urbana. Es tracta d'un teixit urbà compacte amb carrers estrets i en alguns casos amb pendents majors del 6 %. En general compta amb la proximitat a tres espais públics de referència a nivell de ciutat: A l'est amb el parc Reina Sofia, a l'oest amb la plaça Espanya i al sud amb els Jardins de Suances, els quals mantenen una continuïtat de vianants fins al campus universitari.

 

Les propostes abasten el traçat de la nova xarxa d'autobusos i de la xarxa de bicicletes. Es contempla la reorganització de l'aparcament i de la distribució urbana. S'especifiquen els eixos d'actuació prioritària i la revitalització de l'espai públic a partir d'activitats als carrers.

Les propostes abasten el traçat de la nova xarxa d'autobusos i de la xarxa de bicicletes. Es contempla la reorganització de l'aparcament i de la distribució urbana. S'especifiquen els eixos d'actuació prioritària i la revitalització de l'espai públic a partir d'activitats als carrers

Proposta d'implantació de Superilles barri A Magdalena a Ferrol

Ubicació:

 

Equip
Equip de BCNecologia:

Salvador Rueda (Direcció)

Carmen Maté y Francisco Cárdenas (Gestió)

Cynthia Echave (Coordinació tècnica)

David Andrés

Jordi Abadal

Berta Cormenzana

Cristina Cosma

Asier Eguilaz

Cristian Gesell

Erundina González

Elisabet López

Xavier Pont

Ona Riera

Ferran Sanchís

Annabel Subías

Mercedes Vidal

 
Equip del Concello de Ferrol:

Amador Rodríguez Silva (Direcció)

Felipe Cotovad (Coordinació)