Programació del SIMUR i prova pilot d'ús


Esquema del procés

El SIMUR (Sistema d'Informació i Modelització Urbana aplicat als Residus) és un programa de modelització i avaluació ambiental de sistemes de gestió de residus municipals.

El SIMUR és una eina innovadora en el camp de la gestió dels residus que permet modelar i avaluar totes les etapes d’un sistema de gestió de residus aplicat a un escenari en concret per arribar a conèixer els resultats de gestió i l’impacte que genera, possibilitant la proposta de millores per a cadascuna de les etapes. És a dir, el programa permet identificar, modelitzar i, per tant, avaluar i optimitzar les opcions de gestió de residus.

S’ha realitzat la programació del model amb una interfase més còmode per a l'usuari on s’amplia la flexibilitat del model per adaptar-se a noves tecnologies o models de gestió, s’incorporen bases de dades per defecte i es consolida com metodologia comuna d’avaluació de sistemes de gestió.

El programa disposa de les eines pel calcular el balanç de massa, energia i emissions-impactes (sòl, aigua i atmosfera), els indicadors relacionats, així com una anàlisi de costos de cada escenari de gestió de residus.

S’ha elaborat un aplicatiu específic per a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) pel qual s’ha realitzat una primera etapa de proves amb la col•laboració de l’ARC i diversos municipis de Catalunya: Consell Comarcal Ribera d’Ebre i Conca de Barberà, Mancomunitat de l’Urgellet, Mataró, Sant Joan Despí i Mancomunitat de la Plana. A més, va ser utilitzat per LIPOR (empresa de gestió de residus de Oporto, Portugal) mitjançant un conveni de col•laboració específic.

El SIMUR és aplicable a qualsevol model de gestió de residus, per tal d’avaluar els resultats de gestió i els impactes ambientals associats.
Equip

Miguel Ángel Pérez