Programa Superilles pilot a Barcelona

Àmbits pilot

El projecte forma part dels treballs tècnics que es desenvoluparan al voltant de la redacció del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018. El mapa de Superilles de Barcelona representa la nova limitació de les cèl.lules urbanes fruit de la definició de la nova xarxa ortogonal d'autobusos de Barcelona.

 

Es tracta de l'elaboració d'una proposta d'implantació del model de Superilles en quatre àmbits pilot dins de la ciutat. Els àmbits es localitzen en els Districtes de Les Corts, Eixample y Sant Martí.

 

La proposta es basa en les directrius de funcionalitat establertes en el recent Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, on la reestructuració de les xarxes de transport públic i bicicleta es basen en el model de Superilles.

 

El programa de Superilles suposa per a la ciutat de Barcelona beneficis en termes de mobilitat sostenible, espais guanyats per a places i espais tranquils, inclusió social, verd urbà i biodiversitat, optimització de l'ús dels recursos i gestió intel.ligent, entre d'altres aspectes.

El programa de Superilles suposa per a la ciutat de Barcelona beneficis en termes de mobilitat sostenible, espais guanyats per a places i espais tranquils, inclusió social, verd urbà i biodiversitat, optimització de l'ús dels recursos i gestió intel·ligent, entre altres aspectes

Programa Superilles pilot a Barcelona

Ubicació:

Regió:

Estat:

 

Equip
Equipo de BCNecologia:

Salvador Rueda (Dirección)

Cynthia Echave

Jordi Abadal

David Andrés Argomedo

Berta Cormenzana

Cristina Cosma

Alessandra Currelli

Cristian Gessell

Elisabet López

Moisès Morató

Xavier Pont

Norma Rey

Ferran Sanchís

Annabel Subías

Mercedes Vidal

Marta Vila

Verónica Villalba

 
Trabajo de campo:

Jongdal Albert

Carolina Benito

Maura Cueva

Jesús Pla

Irene Velázquez

Montserrat Luque