Procés d'implementació del Pla de Mobilitat i Espai Públic de Vitòria-Gasteiz. Pla director de superilles

Nombre de palets setmanals generats per superilla

La implementació del Pla de Mobilitat i Espai Públic de Vitòria-Gasteiz comporta l'anàlisi en detall de l'espai públic, els seus nous usos i funcions urbanes i ofereix la possibilitat de repensar la ciutat. El Pla director avaluarà la situació actual i l'escenari futur de les 40 superilles previstes, el que permetrà temporitzar seu procés d'implantació, i reajustar després del període de comunicació i participació ciutadana.

El Pla director avaluarà la situació actual i l'escenari futur de les 40 superilles previstes

Procés d'implementació del Pla de Mobilitat i Espai Públic de Vitòria-Gasteiz. Pla director de superilles

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip
Equip de l'Ajuntament de Vitoria-Gasteiz:

Mónica Ibarrondo

Juan Carlos Escudero

Eduardo Rojo