Pla Supramunicipal d'acció per a la millora de la qualitat d'aire del Vallès Oriental


Emissions PM10 del trànsit interurbà (kg/any)
Dotze municipis del Vallès Oriental: Canovelles, Les Franqueses del Vallès, Granollers, La Llagosta, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, La Roca del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, malgrat no ser d’obligada redacció, han manifestat una preocupació amb la problemàtica ambiental derivada de la contaminació atmosfèrica.
 
Aquest treball analitza la qualitat de l’aire dels diferents municipis, mitjançant un inventari d’emissions per a les diferents fonts i la recopilació de les dades de qualitat de l’aire dels punts de medició i de campanyes realitzades en l’àmbit d’estudi i presenta un pla d’acció per a restablir la qualitat de l’aire. 
 
Els darrers anys, els punts de medició situats als municipis de Mollet del Vallès i Granollers són els que han enregistrat valors de concentració de contaminants més elevats; en alguns casos per sobre del valor legislat per a la protecció de la salut humana. 
 
L’inventari d’emissions mostra que el sector del trànsit interurbà és que el que més contribueix a les emissions de l’àmbit d’estudi (74,8% de NOx i 58,0% de PM10), el trànsit urbà emet el 13,8% i 15,1 %. Tenint en compte els termes municipals, el municipi de Mollet del Vallès és el que més contribueix a les emissions totals amb un 24,1% i un 24,1% de les emissions totals de NOx i PM10 respectivament. Les vies d’alta capacitat circulatòria AP-7 i C-17 són les principals fonts d’emissió de la zona. 
 


Notícies relacionades

Aquest treball analitza la qualitat de l'aire dels diferents municipis, mitjançant un inventari d'emissions per a les diferents fonts i la recopilació de les dades de qualitat de l'aire dels punts de mesurament i de campanyes realitzades a l'àmbit d'estudi i presenta un pla d'acció per a restablir la qualitat de l'aire

Pla Supramunicipal d'acció per a la millora de la qualitat d'aire del Vallès Oriental

Ubicació:

Regió:

Tags: