Pla Local de Prevenció de Residus Municipals d'Utebo 2014-2019


Portada del Pla

L'Ajuntament d'Utebo vol potenciar la prevenció de residus en el seu municipi, planificant les estratègies de futur per aconseguir sinèrgies entre les actuacions i plantejant nous objectius de prevenció.

 

Per això ha eleborat el Pla de Prevenció, que planteja els següents objectius generals:

 

  • Fer arribar a la societat de forma clara el missatge de la prevenció i el consum responsable i consolidar les actuacions de prevenció dins de la gestió de residus municipals.
  • Incorporar als hàbits de vida quotidiana actuacions que fomentin el consum responsable i immaterial.
  • Incrementar la implicació i participació activa i compromesa dels diferents sectors socials en les decisions i actuacions relatives a la prevenció i aconseguir el compromís dels agents econòmics per avançar en la prevenció.
  • Promoure i reactivar les possibilitats de reutilització i preparació per a la reutilització.

 

Aquest és el primer Pla de Prevenció de la Comunitat Autònoma d'Aragó en ser aprovat.

Notícies relacionades

05/06/2015
Utebo.es
L'Ajuntament d'Utebo guardonat amb el premi "Medio Ambiente de Aragón" pel seu pla de prevenció de residus
20/05/2014
 
Utebo aprova el Programa de Prevenció de Residus Municipals 2014-2019

 

Pla Local de Prevenció de Residus Municipals d'Utebo 2014-2019

Ubicació:

Regió:

Estat:

 

Equip
Equip de BCNecologia:

Salvador Rueda (Direcció)

Marta Vila

Teresa Rivero

 
Equipo de l'Ajuntament d'Utebo:

Rubén Estévez

Ignacio Laseo

Han col.laborat:

Manuel Fernández

Gonzalo Estallo

Concha Gracia

Concha Vera

Juan Luís Felipe

Pilar Mas

Fernando Villaroya

Voluntarias de El Ropero

Utebo Solidario