Pla per a la Millora de la Qualitat de l'Aire de Terrassa (2015-2020)

Punts de mesura de qualitat de l'aire de Terrassa

El municipi de Terrassa pertany a la Zona de Protecció Especial de l'ambient atmosfèric pels contaminants NO2 i PM10. Com que és un municipi amb una població superior a 100.000 habitants i que ha superat els nivells límits, s'ha d'elaborar un pla per al compliment i millora dels objectius de qualitat de l'aire. Aquest treball analitza la qualitat de l'aire del municipi, mitjançant un inventari d'emissions per a les diferents fonts i la recopilació de les dades de qualitat de l'aire dels punts de mesura i de campanyes realitzades en el municipi.

 

Els últims anys (2009-2012) el punt de mesura de NO2 de la Rambla del Pare Alegre ha registrat valors de concentració superiors al valor legislat per a la protecció de la salut humana (40 µg/m3). L'inventari d'emissions mostra que el vehicle privat és la principal font d'emissió de NOx (71,9%) i de PM10 (79,2%). D'aquestes emissions, un 36,5% i un 34,6% respectivament es produeixen a les autopistes C-58 i C-16 que no són de titularitat municipal.

 

Es presenta un Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire (PMQA) que consta de 40 mesures. Com que el trànsit és la principal contribució a la contaminació atmosfèrica, el 65% de les mesures estan dirigides cap a aquest sector. La implementació de totes les accions pot arribar a reduir un 17% les emissions totals del municipi respecte al 2008.

 

Pla per a la Millora de la Qualitat de l'Aire de Terrassa (2015-2020)

Ubicació:

Regió:

Estat:

 

Equip
Equip de BCNecologia:

Salvador Rueda (Direcció)

Francisco Cárdenas (Comissió tècnica)

David Andrés Argomedo (Comissió tècnica)

Jordi Abadal

Elisabet López

Manuela Sanfelix

 

 

Equip de l'Ajuntament de Terrassa:

Marc Cadevall Artigues (Comissió tècnica)

Josep Latorre Raez (Comissió tècnica)

Laia Font Maldonado (Comissió tècnica)

Susi López

Betina Verger Igorra

Pau Vilaplana Vilar

Iñigo Fages Rodríguez

Albert Marín Acevedo

Jesús Romero Blasco

Francesc Pruñonosa

Pere Puigdomenech Roca

Xavier Massallé Puig

Roser Guardiola Guardiola

Eduardo Sebastian Alcalá

Maria Vicenta Villar Moratalla

Jose Luís Fernandez García

Salvador Pérez Riera

Begoña Linuesa Díaz

Ana Maria López Piquer

 
Equip de la Diputació de Barcelona:

Maria Llorens (Comissió tècnica)

David Cassabona