Pla Estratègic del Districte de Sant Martí 2015 - 2025

Proposta de Superilles al districte
El Pla té com a objectiu plasmar les directrius estratègiques per a la implementació de Superilles en el Districte de Sant Martí seguint les pautes establertes pel Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018. 
 
Es tracta d'un districte amb un important capital associatiu i concentració de noves activitats lligades a l'art, disseny, ciència i tecnologia. Actualment constitueix un dels àmbits de major transformació urbanística dins de la ciutat. 
 
El Pla estableix quatre escenaris d'anàlisi i propostes, a través dels quals s'estableix la implementació del model funcional (escenaris 1 i 2) i del model urbanístic (escenari 3 i 4) amb Superilles. 
 
Les propostes que s'inclouen en el pla abasten els àmbits de mobilitat, espai públic, cohesió social, complexitat urbana i metabolisme urbà. 
 
El pla utilitza l'avaluació global a través d'indicadors de sostenibilitat per a cada un dels escenaris. Els resultats mostren que d'una situació de partida, amb un 54,2 % de compliment s'assoleix un 79,7 %  a l'escenari horitzó. 
 
 

Pla Estratègic del Districte de Sant Martí 2015 - 2025

Ubicació:

Regió:

Estat: