Pla Especial d'Indicadors de Sostenibilitat Ambiental per al barri d'Altza (Donostia-Sant Sebastià)

Esquema del Pla Especial de Indicadorres de Sostenibilitat Ambiental per al barri d'Altza

El Pla Especial d'Indicadors de Sostenibilitat Ambiental per al barri d'Altza analitza a través d'indicadors sintètics dels diferents eixos bàsics en què s'ha de sustentar el desenvolupament urbà sostenible. Aquests eixos, profundament relacionats entre si, són: la compacitat, la complexitat, l'eficiència i l'estabilitat.

Al seu torn, el Pla posa les bases per al desenvolupament d'un nou urbanisme (l'urbanisme dels tres nivells) que pretén abordar els dos reptes principals que avui tenim com a societat: la sostenibilitat i l'entrada a la nova era de la informació i el coneixement.

L'ordenació de l'espai urbà en tres nivells permet redistribuir en el subsòl i en alçada part de les funcions pròpies del sistema, actualment molt concentrades en superfície, aconseguint així un conjunt més eficient. A partir d'aquesta nova organització s'allibera gran part de l'espai en superfície, el que afavoreix el desenvolupament de les relacions entre els ciutadans.

De manera sintètica, els indicadors i condicionants pretenen donar resposta als criteris i variables relacionats amb els reptes plantejats i mantenir la coherència entre tots els components que intervenen en l'ecosistema urbà i el medi que els serveix de suport.

El document inclou un annex en què es detalla el traçat de les supermançanes dins l'àmbit de la mobilitat en Altza, que adequa la xarxa de busos i de bicicletes al nou traçat.

Document:

A4 76 pàgines

El Pla posa les bases per al desenvolupament d'un nou urbanisme (l'urbanisme dels tres nivells) que pretén abordar els dos reptes principals que avui tenim com a societat: la sostenibilitat i l'entrada a la nova era de la informació i el coneixement.

Pla Especial d'Indicadors de Sostenibilitat Ambiental per al barri d'Altza (Donostia-Sant Sebastià)

Regió:

Estat:

Equip

Susana Gomes

Adrià Ortiz

Gemma Salvador

Lüder Thienken