Pla especial d'Indicadors de l'activitat urbanística del nou PGOU de Sevilla

Àrees d'activitat i mostres del sistema iconogràfic de persones jurídiques

El Pla Especial d'Indicadors de Sostenibilitat Ambiental de l'Activitat Urbanística de Sevilla es configura com un instrument previ a la formulació de la planificació urbanística que s'ha de desenvolupar en el marc del Pla General d'Ordenació Urbana de Sevilla. Aquest document posa les bases per guiar i valorar, mitjançant la parametrització, l'activitat urbanística mitjançant un conjunt d'indicadors i condicionants.

El Pla Especial defineix un marc en el procés de transformació urbana i territorial de Sevilla que té per objecte el desenvolupament d'un urbanisme més sostenible en la nova era de la informació i el coneixement. És un instrument de primer ordre per construir un model de ciutat més sostenible i, alhora, un model de ciutat del coneixement.

El Pla Especial estableix un conjunt d'indicadors que condicionen el procés de planificació urbanística seguint el model de ciutat compacta en la seva organització, eficient en els fluxos metabòlics i cohesionada socialment. Al seu torn, posa les bases per al desenvolupament d'un nou urbanisme (l'urbanisme dels tres nivells) que pretén abordar els dos reptes principals que avui tenim com a societat: la sostenibilitat i l'entrada a la nova era de la informació i el coneixement.

El Pla Especial (...) és un instrument de primer ordre per construir un model de ciutat més sostenible i, alhora, un model de ciutat del coneixement.

Pla especial d'Indicadors de l'activitat urbanística del nou PGOU de Sevilla

Ubicació:

Regió:

Destinatari: 

Estat:

Equip

Jennifer Coronado

Julià Massó

Adrià Ortiz

Anabel Rubio

Mercè Taberna

Gemma Salvador

Yuji Yoshimura

 
Amb la colaboració de:

Albert Cuchí

Jaume Terradas

 
Equip de Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sevilla:

José Antonio García Cebrián

Josefa García-Jaén