Pla Director de Transport Interurbà del Territori Històric d'Àlaba

Anàlisi dels viatges diaris per a tots els modes i motius generats cap a nuclis capçalera

La DFA va aprofitar la finalització de les concessions de les línies d'autobús interurbà per promoure el Pla Director del Transport a Àlaba. Els objectius del pla van ser augmentar la quota del servei públic d'autobús interurbà davant del cotxe i promoure l'eficiència tant ambiental com econòmica. El Pla es va adaptar a l'elevada dispersió del territori que és una dificultat intrínseca.

Les propostes es concreten en la creació de l'autoritat de transport terrestre d'Àlaba (ATTA), que permeti la integració dels modes de transport públic d'Àlaba, a nivell de planificació, gestió i tarificació (es proposa una zonificació i targeta única); una millora general del servei prestat, increment dels serveis en hora punta (per captar desplaçaments per mobilitat obligada), reducció dels temps de viatge (sobretot per als nuclis amb major quantitat de viatges), millor connexió entre el transport interurbà i el urbà a Vitòria i prestant servei a polígons industrials; racionalització i jerarquització de la xarxa adequant el tipus de rutes (més o menys directes, regulars o demanda), el nombre de serveis i la mida dels vehicles a la demanda potencial i l'ús de noves tecnologies per millorar la informació del gestor i l'usuari.

El Pla es va adaptar a l'elevada dispersió del territori que és una dificultat intrínseca.

Pla Director de Transport Interurbà del Territori Històric d'Àlaba

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip

Roser Masjuan

Alba Rey

Elisabet Badia

Mercè Taberna

Albert Punsola

 
Equip de la UPC:

Esteve Codina

 
Equip de la Diputació Foral d'Àlaba:

Luis Zarrabeitia

Javier de Andrés

Emilio de Francisco

Pedro José García

Unai Grajales

Ane Miren Arrieta

Ángel Martínez de Antoñana