Pla d'Indicadors de Sostenibilitat Urbana

Eixos del model ecosistèmic de sostenibilitat urbana

L'objectiu del projecte era el desenvolupament d'un sistema d'indicadors a nivell estatal, d'àmbit municipal, i d'acord amb el treball que s'ha desenvolupat durant la implantació de l'Agenda 21 en els municipis pertanyents a la Xarxa de Xarxes de Desenvolupament Local Sostenible.

Es va realitzar un treball de posada en comú de tots els indicadors utilitzats per cada xarxa i a partir d'una homogeneïtzació de criteris, en el marc de l'urbanisme ecològic, es va recollir la seva diversitat en una eina comuna. El sistema, aprovat el 2010 pel Grup de Treball d'Indicadors de la Xarxa és, doncs, un estàndard que pretén mesurar el grau de sostenibilitat en qualsevol municipi d'Espanya sota els mateixos criteris.

El resultat són dos documents d'indicadors, un per a municipis petits i un altre per a ciutats grans i mitjanes, que dibuixen un panell de 30 i 52 indicadors respectivament, majoritàriament compartits. Els indicadors estan organitzats organitzats en fitxes en els següents àmbits: ocupació del sòl, espai públic, complexitat urbana, mobilitat sostenible, metabolisme urbà, cohesió social i espais verds i biodiversitat. A cada fitxa es defineix l'indicador, es justifica la seva rellevància, es proposa una metodologia de càlcul, acompanyada en ocasions de subindicadors, i es ressenyen les fonts d'informació necessàries per al seu càlcul.

A cada fitxa es defineix l'indicador, es justifica la seva rellevància, es proposa una metodologia de càlcul, acompanyada en ocasions de subindicadors, i es ressenyen les fonts d'informació necessàries per calcular.

Pla d'Indicadors de Sostenibilitat Urbana

Regió:

Estat:

Equip