Pla de Mobilitat Intracomarcal al Territori Històric d'Àlaba

Taxi a demanda en la Quadrilla de Zuia

Àlaba és un territori molt dispers i amb una gran quantitat de nuclis rurals d'escassa població i sense serveis bàsics d'ús més o menys quotidià (ajuntament, supermercats, metge, farmàcia, bancs i caixes, etc.) que es troben en nuclis capçalera.

El tipus de poblament impossibilita l'existència de transport públic regular convencional i, en l'actualitat, aquests nuclis només disposen d'un servei de taxi lligat a l'ús del bus interurbà que apropa als habitants, prèvia demanda, a la parada més propera i en hores de pas. Un altre servei públic que disposen els estudiants no universitaris d'aquests nuclis és el transport d'accés als centres escolars que proveeix el govern basc.

L'objectiu del projecte és desenvolupar un sistema de transport públic que garanteixi l'accés a aquests serveis.

Es planificarà un sistema de transport amb elevada capil·laritat i flexibilitat, a partir d'un model d'estimació de la demanda i d'un nivell de servei determinat, per tal de maximitzar l'eficiència (ambiental i econòmica) d'aquest. L'estudi proposarà, entre d'altres aspectes, les característiques d'aquest servei (analitzant les possibilitats d'optimitzar els ja existents), i les noves tecnologies a incorporar per a una millor gestió d'aquest, juntament amb un nou sistema de tarifació.

Es planificarà un sistema de transport amb elevada capil·laritat i flexibilitat, a partir d'un model d'estimació de la demanda i d'un nivell de servei determinat, per tal de maximitzar l'eficiència (ambiental i econòmica) del mateix.

Pla de Mobilitat Intracomarcal al Territori Històric d'Àlaba

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip

Tine Vleugels

Eduardo Montoya