Pla de Mobilitat i Espai Públic de Lugo

Xarxa bàsica de circuñación propostes i carrers interiors

El Pla de mobilitat i espai públic de Lugo projecta un model que millora la qualitat de vida dels seus ciutadans i canalitza a la ciutat cap a la sostenibilitat per la millora en la funcionalitat i l'organització del sistema urbà.

El Pla s'inicia amb un diagnòstic de la situació actual de la mobilitat i de l'habitabilitat en l'espai públic de Lugo, per després analitzar diferents escenaris tenint en compte la projecció de futur de la ciutat i establint un model de mobilitat urbana més sostenible i un espai públic més habitable. Finalment, es va definir una nova configuració de xarxes de mobilitat avaluades que suposen un menor consum de recursos i energia.

Les propostes basades en les Supermançanes permeten reorganitzar les xarxes de mobilitat. A més, es va proposar una nova xarxa d'autobusos, de bicicletes i de vianants, de manera que es va aconseguir una major eficiència en el seu funcionament, potenciant els mitjans de transport alternatius al vehicle privat. També es va incrementar l'accessibilitat en l'espai públic, millorant l'equilibri en la morfologia urbana i destacant, per exemple, la cobertura poblacional de les parades de bus a la xarxa de transport públic que isotropiza el territori, i la infraestructura ciclista passa a cobrir a la majoria de la població. Tot això perquè la ciutat sigui menys sorollosa i contaminant, millorant tant la qualitat com la quantitat d'espai públic per als ciutadans.

Les propostes basades en les Supermançanes permeten reorganitzar les xarxes de mobilitat

Pla de Mobilitat i Espai Públic de Lugo

Ubicació:

Destinatari: 

Estat:

Equip

Adrià Ortiz

Meritxell Batalla

Joao Caxias

Jordina Guillamet

Judit Monlleo

Anabel Rubio

Marta Sas

Ana Ybran