Pla de mobilitat i espai públic de La Corunya

Proposta de Supermançanes

Els nous reptes als quals s'enfronta A Coruña estan relacionats amb la gestió de la mobilitat i la consolidació d'un model d'espai públic divers, compacte, eficient i socialment cohesionat que en definitiva augmenti el grau d'habitabilitat urbana.

El treball respon als objectius i directrius que s'inclouen en l'Estratègia de Medi Ambiental Urbà i el Llibre Verd del Medi Ambient Urbà, aprovats per la Red de Redes para el Medio Ambiente Urbano i el Ministeri de Medi Ambient, i que són:

- Fer un diagnòstic de la situació actual de la mobilitat i l'habitabilitat en l'espai públic d’A Coruña.

 

 

- Analitzar diferents escenaris tenint en compte la projecció de futur de la ciutat.

- Establir un model de mobilitat urbana més sostenible i un espai més habitable per A Coruña. Aquest model inclou aspectes lligats a la reorganització de les xarxes de mobilitat i l'impacte sobre l'atmosfera i el desplaçament de les persones, l'ocupació de l'espai públic, les activitats i el grau de confort.

- Definir una nova configuració de les xarxes de mobilitat que suposi un menor consum de recursos i energia.

- Oferir als gestors els indicadors necessaris per prendre decisions que permetin incrementar la qualitat de l'espai públic de la ciutat.

L'espai públic és un dels principals valors que tota ciutat té en termes de qualitat. A Coruña, per la seva dimensió, configuració, i també per les polítiques dutes a terme, té el repte de frenar les tendències insostenibles de la mobilitat i al mateix temps aprofundir en l'esforç a favor d'un espai públic de qualitat.

El treball respon als objectius i directrius que s'inclouen en l'Estratègia de Medi Ambiental Urbà i el Llibre Verd del Medi Ambient Urbà.

Pla de mobilitat i espai públic de La Corunya

Ubicació:

Estat:

Equip

Adriana Zaragoza

Alba Rey

Camila Wollmann

Elisabet Badia

Irene Lanau

Mónica Galindo

Natalia Aravena

Victor Magdaleno