Pla d'Acció per a la Millora de la Qualitat de l'Aire de Sta. Coloma de Gramenet (2008-2015)

Punt de mesura de qualitat de l'aire de Sta. Coloma de Gramenet

El municipi de Santa Coloma de Gramenet, pertany a la Zona de Protecció Especial de l'ambient atmosfèric pels contaminants NO2 i PM10. Com que és un municipi amb una població superior a 100.000 habitants i que ha superat els nivells límits, s'ha d'elaborar un Pla per al compliment i millora dels objectius de qualitat de l'aire. Aquest treball analitza la qualitat de l'aire del municipi, mitjançant un inventari d'emissions per a les diferents fonts i la recopilació les dades de qualitat de l'aire dels punts de mesura i de campanyes realitzades en el municipi.

 

Els últims anys (2009-2012) el punt de mesura de NOx de Santa Coloma ha registrat valors de concentració per sobre del valor legislat per a la protecció de la salut humana (40 µg/m3). L'inventari d'emissions mostra que el vehicle privat és la principal font d'emissió de NOx (73,0%) i de PM10 (72,5%). D'aquestes emissions, un 50% del NOx i un 54% de PM10 es produeixen a l'autopista B-20 que no és de titularitat municipal i per tant l'Ajuntament no pot actuar sobre la mateixa.

 

Es presenta un Pla d'Acció per a la Millora de la Qualitat de l'Aire (PAMQA) que consta de 41 accions. Com que el trànsit és la principal contribució a la contaminació atmosfèrica, el 61% de les accions estan dirigides cap a aquest sector. S'ha estimat que la implementació de totes les accions pot arribar a reduir un 12,0% les emissions de NOx i un 13,0% les de PM10 del total de les emissions del municipi respecte al 2008.

 

Pla d'Acció per a la Millora de la Qualitat de l'Aire de Sta. Coloma de Gramenet (2008-2015)

Regió:

Estat:

 

Equip
Equip de BCNecologia:

Salvador Rueda (Direcció)

Francisco Cárdenas (Comissió tècnica)

David Andrés Argomedo (Comissió tècnica)

Jordi Abadal

Elisabet López

Manuela Sanfelix

 

 

Equip de l'Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet:

Francesc Bernet (Comissió tècnica)

Amparo Benjumea (Comissió tècnica)

Isabel Garcia Casabó

Miquel Roig

Glòria Tormo

Antoni Herraez

Rafael Vela

Marina Ollé

 
Equip de la Diputació de Barcelona:

Maria Llorens (Comissió tècnica)

David Cassabona