Pla d'Acció d'Energia Sostenible del municipi de Viladecans

Elaboració de l'Estratègia local de Canvi climàtic en el municipi de Viladecans, potenciant actuacions ja en marxa i plantejant noves iniciatives per assolir els següents objectius operatius: Reducció del 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle, de responsabilitat directa de l'Ajuntament i parcial en els sectors de la mobilitat, i la gestió de l'aigua i els residus; contribuir a la millora de la qualitat de l'aire. Conèixer les principals actuacions a desenvolupar per aconseguir els nivells de qualitat que la normativa imposa; contribuir a escala local i global per a la consecució dels objectius d'un desenvolupament més sostenible; augmentar la sensibilització i conscienciació públiques.

L'escenari temporal del treball és l'any 2012, coincidint amb el primer horitzó de l'Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta.

L'escenari temporal del treball és l'any 2012, coincidint amb el primer horitzó de l'Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta.

Pla d'Acció d'Energia Sostenible del municipi de Viladecans

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip

Anna Bacardit

Julien Bigorne

 
Equip de l'Ajuntament de Viladecans:

Irma Fabró

Cristina Sainz

Evarist Almudéver

 
Equip de la Diputació de Barcelona:

Rafael Ocaña

Enric Coll