Operabilitat de les noves línies d'autobusos elèctrics a Barcelona: el cas de l'H16

En el marc del projecte europeu ZeEUS, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), soci del projecte, encarrega a l’Agència el present estudi, que analitza l’operabilitat de la línia H16 de la xarxa d’autobusos de TMB. Està previst que aquesta línia operi amb 20 autobusos elèctrics i es facin càrregues d’oportunitat als extrems de la línia. 
 
L’estudi avalúa diferents escenaris, definits pels models d’estacions de càrrega i els paràmetres de contorn. S’han estudiat quatre models d’estacions, definits pel nombre de punts de càrrega a les terminals d’inici i final de línia: Model (1-1), Model (1-2), Model (2-1) i Model (2-2). El model de referència és el Model (0-0) que correspón a la línia actual, operada per autobusos no elèctrics. 
 
Les simulacions dinàmiques del comportament de la línia i l’operació de càrrega, fins a 20 per a cada model, s’han portat a terme mitjançant el programari ARENA. Les principals variables analitzades han estat: mitjana diària del nombre de retards a l’arribada i sortida [retards/dia], temps acumulat de retard mitjà diari a l’arribada i sortida [minuts/dia], nombre mitjà diari d’autobusos fent cua a la zona de càrrega [minuts/dia]. El paràmetre indicatiu principal són els temps de compliment d’horari d’operacions, ja que es garanteix l’obligació dels autobusos de complir amb les càrregues. 

Operabilitat de les noves línies d'autobusos elèctrics a Barcelona: el cas de l'H16

Ubicació:

Regió:

Estat: