Nous intercanviadors de la nova xarxa ortogonal de Barcelona

Disseny formal de la marquesina

Estudi del disseny dels nous intercanviadors, amb criteris de màxima eficiència tenint en compte el disseny formal, les especificacions tècniques (materials, plànols i maquetes), els requeriments de col·locació, l'estudi de costos d'un prototip i la ubicació òptima.Les propostes de disseny inclouen les parades i el seu entorn: les marquesines com definidores d'un nou tipus d'espai públic es transformen en els intercanviadors de la nova xarxa de bus.El nou mobiliari urbà incorpora les noves tecnologies que aporten la dimensió multifuncional de l'intercanviador que inclou tant els elements de senyalètica com les necessitats funcionals entre les quals es destaquen els espais d'espera, de certa privacitat, de relació, i d'accés a la informació o publicitat.A més, incorporen elements innovadors en les parades com són: les màquines expenedores de bitllets, bancs, papereres, sistemes d'informació i d'orientació, quioscos, aparcaments de bicicleta, punts d'informació urbana i consulta via Internet.Aquests elements contemplen, tant els criteris d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, com els criteris de sostenibilitat i tecnologies ambientals (consum energètic: captació fotovoltaica i eòlica, per maximitzar la seva autosuficiència; ús de materials i productes respectuosos amb l'ambient per a la neteja del mobiliari).Tots aquests aspectes potencien la connectivitat i interacció de l'usuari amb les pantalles d'informació a través del seu mòbil.

A més, incorporen elements innovadors en les parades com són: les màquines expenedores de bitllets, bancs, papereres, sistemes d'informació i d'orientació, quioscos, aparcaments de bicicleta, punts d'informació urbana i consulta via Internet.

Nous intercanviadors de la nova xarxa ortogonal de Barcelona

Regió:

Estat:

Equip