Manual de disseny urbà de l'espai públic de la ciutat de Buenos Aires

La ciutat de Buenos Aires, des de fa uns anys, desenvolupa una política de transformació de l'espai públic amb criteris de pacificació i millora de la imatge urbana. Aquest Manual de Disseny plasma els criteris d'ordenació i de disseny dels elements urbans estratègics en aquest procés de transformació, introduint, al mateix temps, les pautes que sorgeixen del model d'ordenació urbana basat en superilles.El Manual s'organitza a partir de cinc temes:


 

1. Ordenació del viari

2. Materials

3. Equipaments

4. Infraestructura del verd urbà

5. Elements d'innovacióEn el cas de l'ordenació del viari, els criteris d'urbanisme sostenible s'apliquen a través d'un enfocament basat en tres fonamentals criteris:


 

- Jerarquització racional del sistema viari a partir de la velocitat màxima permesa així com del grau de pacificació als carrers.

- Garantir la seguretat i accessibilitat al 100% per a vianants i bicicletes.

- Estandardització dels elements urbans que componen l'espai públic.

Manual de disseny urbà de l'espai públic de la ciutat de Buenos Aires

Ubicació:

Estat: