Manual de disseny del Pla Director de Mobilitat vianants de Vitòria-Gasteiz

Recorregut de la senda R5 i les propostes plantejades

El catàleg de zones de vianants de disseny proposa solucions constructives aplicades a la ciutat de Vitòria-Gasteiz. El document s'estructura en tres apartats: la definició de tipologies urbanes, amb propostes i solucions que permetran definir la morfologia de les sendes urbanes, la definició d'unitats urbanes tipus, com els passos de vianants, guals de vehicles, etc., I el catàleg d'elements urbans aplicables a la ciutat, com són l'arbrat, el mobiliari, la il·luminació, els paviments i els elements accessoris i els elements de drenatge.

 

Manual de disseny del Pla Director de Mobilitat vianants de Vitòria-Gasteiz

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip

Irene Roade

José Daniel Cárdenas

Lizeth Sánchez

 

Equip de l'Estudi d'Arquitectura Rafael de Cáceres:

Rafael de Cáceres

 

Equip de l'Ajuntament de Vitoria-Gasteiz:

Eduardo Rojo

Juan Carlos Escudero

Mónica Ibarrondo