Llibre Verd del Medi Ambient Urbà (Volum III)

Llibre Verd

L'objectiu és la redacció d'un nou àmbit a incorporar a l'Estratègia de Medi Ambient Urbà, que fa referència a la sostenibilitat econòmica i la sostenibilitat social, d'acord amb els principis exposats en la pròpia Estratègia i la resta d'àmbits ja desenvolupats. S'ha realitzat la recollida d'informació significativa i de referència, coordinant les aportacions realitzades per experts de reconegut prestigi.

Documentació del projecte iframe: 

 

El Tomo III fa referència a la sostenibilitat econòmica i la sostenibilitat social