Llibre Verd de Medi Ambient Urbà (Tom I i II)

El Ministeri de Medi Ambient i BCNecologia han col·laborat en la redacció de l'Estratègia Espanyola de Medi Ambient Urbà, i en el Llibre Verd, document de referència que desenvolupa les línies estratègiques plantejades. El Llibre Verd de Medi Ambient Urbà té com a objecte combinar un model de ciutat més sostenible amb un model de ciutat del coneixement.

En l'àmbit de l'urbanisme s'analitzen els grans conflictes del procés urbanitzador, les causes i tendències, i s'estableixen objectius i directrius, vinculades a l'estructura física, la mixticitat d'usos, la biodiversitat, el metabolisme urbà o l'estabilitat social.

En relació a la mobilitat s'aborden, entre altres aspectes, les bases per a un model de mobilitat i espai públic més sostenible.

Les directrius en l'àmbit de l'edificació busquen la promoció de l'habitabilitat, la complexitat urbana, l'estabilitat social o l'eficiència en l'ús de recursos.

També es destina un apartat a la gestió urbana, dotant-la d'una dimensió estratègica que uneixi criteris de sostenibilitat i cohesió social.

Documentació del projecte iframe: 

 

S'analitzen els grans conflictes del procés urbanitzador, les causes i tendències, i s'estableixen objectius i directrius