Informe de Sostenibilitat del Parc d'acollida d'animals de companyia (PAAC)

Situació del PAAC

Valoració d'una proposta del nou PAAC capaç d'assolir la màxima eficiència amb el mínim impacte. Amb aquesta finalitat, el document analitza l'Avaluació d'Impacte Ambiental, el nucli zoològic i els corredors verds urbans-i la seva connectivitat ecològica-, els vectors ambientals (soroll i olors), la gestió de materials, l'eficiència energètica i el cicle hídric, a més de proposar canvis en la mobilitat relativa al PAAC.

Valoració d'una proposta del nou PAAC capaç d'assolir la màxima eficiència amb el mínim impacte.

Informe de Sostenibilitat del Parc d'acollida d'animals de companyia (PAAC)

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip

Adrià Ortiz