Informe de Sostenibilitat Ambiental. Revisió del Pla General d'Ordenació Municipal de La Corunya

A Coruña

Elaboració dels estudis pertinents del procés d'Avaluació Ambiental Estratègica de la Revisió del Pla General d'Ordenació Municipal del municipi de la Corunya.

Els treballs a realitzar inclouen: Establiment dels criteris generals de caràcter ambiental per a la revisió del PGOM; Elaboració de l'informe de sostenibilitat (ISA) a partir de l'elaboració del diagnòstic i anàlisi d'escenaris de la Revisió, Redacció de la memòria ambiental a la que es recull la integració dels aspectes ambientals en la revisió definitiva del PGOM.

Notícies relacionades

Els treballs a realitzar inclouen: Establiment dels criteris generals de caràcter ambiental per a la revisió del PGOM.

Informe de Sostenibilitat Ambiental. Revisió del Pla General d'Ordenació Municipal de La Corunya

Ubicació:

Estat:

Equip

Gemma Salvador

Anna Bacardit

Albert Punsola