Informe d'avaluació ecosistèmica del Campus de la Universitat de Bristish Columbia a Vancouver

L'objectiu d'aquest Informe d'Avaluació és testejar el Programa Ecosistèmic per a la Planificació de Barris al campus de la UBC a Vancouver amb la intenció d'obtenir uns primers resultats de la seva aplicació metodològica. 

 

El programa de Sostenibilitat SEEDS de la UBC recolza projectes acadèmics d’investigació dels estudiants del campus de la UBC a Vancouver amb l’objectiu de connectar aquesta investigació amb operacions de la UBC utilitzant el campus com a laboratori viu per avançar en els plans i polítiques de sostenibilitat del campus. Gràcies a SEEDS, l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona ha treballat conjuntament amb estudiants graduats de la School of Community and Regional Planning (SCARP) de la UBC per a testejar i avaluar els mèrits del Programa Ecosistèmic per informar i ajudar a guiar el desenvolupament dels plans veïnals per a millorar el benestar comunitari, econòmic i ambiental en el context de la UBC i el Canadà.

 
 
El sistema d’indicadors proposat per l’Agència tradicionalment respón a un context mediterrani, que es caracteritza per un model urbà compacte i divers, però després d’una diagnosi preliminar es va veure que s’adaptava molt bé al nou context. En la primera aplicació del sistema de certificació, s’han considerat 5 indicadors preexistents i 18 indicadors de teixit urbà existents.
 

Informe d'avaluació ecosistèmica del Campus de la Universitat de Bristish Columbia a Vancouver

Ubicació:

Regió: