Greencap

Greencap és un projecte finançat pel programa europeu Interreg MED amb una durada de tres anys (2016-2019). El projecte és de tipus horitzontal i es troba dins l'eix temàtic: Economia Baixa en Carboni. L'objectiu del Greencap és la capitalització i comunicació de diversos projectes modulars mitjançant la creació d'una comunitat internacional que promogui les Energies renovables (Renewable Energy Community).

 

El projecte està liderat pel Centre d'Investigació Científica Bistra Ptuj BISTRA (Eslovènia) i l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona participa com a soci actiu juntament amb ENVIRONMENT PARK (Itàlia), AXELERA (França), Patras Science Park (Grècia) i ZEDA, la Agència de Desenvolupament de Zenica del Ministeri de Medi Ambient i Ordenació Territorial (Bòsnia i Herzegovina). El projecte compta també amb la col·laboració de CRES - Centre de fonts d'energia renovables i estalvi d'energia (Grècia), ENEA - Agència Nacional de Noves Tecnologies (Itàlia), Energía y Desarrollo Económico Sostenible, CIEMAT - Centro de investigaciones energéticas, Medio Ambiente y Tecnología (Espanya), Ciutat de Zenica (Bòsnia i Herzegovina).

 

El projecte se centra en el desenvolupament d'una metodologia y eines comuns per a una comunicació compartida, la participació en events i l'expansió de les xarxes temàtiques existents dedicades a les energies renovables en el context de la regió del Mediterrani, especialment en les illes i les zones rurals. 

 

La principal tasca del Greencap és propiciar les connexions i sinergies entre els diferents consorcis dels projectes modulars que pertanyen a la comunitat d'Energia Renovable amb la fi d'amplificar l'impacte del coneixement i de la viabilitat d'implantació de les propostes treballades com a bloc. 

 

Els projectes modulars de la comunitat són els següents:

PRISMI Promoció de la integració de les energies renovables per illes del Mediterrani Smart.

COMPOSE - Comunitats rurals empoderades a través de l'energia.

ForBioEnergy – Bioenergia forestal en les zones protegides del Mediterrani. 

Stores - Promoció d'una major penetració de l'energia fotovoltaica distribuïda mitjançant l'emmagatzematge. 

LOCAL4GREEN - Polítiques locals per a promoure la producció i consum de l'energia renovable. 

PEGASUS – Promou la generació efectiva i usos sostenibles de l'electricitat. 

Greencap

Ubicació:

Regió:

Destinatari: 

Estat: