Estudi per a la definició d'una metodologia aplicada a l'estudi urbanístic a la zona de Los Herrán

Localització de l'àmbit del carrer de Los Herrán a Vitòria-Gasteiz

El projecte com a objectiu aportar una descripció i avaluació bàsica de la situació actual i de la proposta d'ordenació en l'àmbit del carrer de Los Herrán, en l'entorn de l'actual estació d'autobusos de Vitòria-Gasteiz. Aquesta valoració s'ha realitzat a partir d'indicadors i analitza el grau d'acomodació de la proposta a un model de ciutat més sostenible i als criteris que defineixen un nou Urbanisme Ecològic, d'acord també amb el Pla d'Indicadors de Sostenibilitat Urbana de Vitòria-Gasteiz, elaborat el 2009.

La proposta d'ordenació busca la creació de nova centralitat mitjançant la reconversió de l'actual estació d'autobusos per un nou espai: un mercat cobert. La modificació de més importància de la proposta implica reduir la quantitat d'espai públic i de sòl d'equipaments per convertir-lo en habitatge protegit. També es preveu la remodelació del passeig existent i la introducció de modificacions en els fluxos de mobilitat.

L'avaluació de la proposta s'ha realitzat en termes d'ocupació del sòl, espai públic i habitabilitat, mobilitat, complexitat, espais verds i biodiversitat, metabolisme urbà i cohesió social. L'anàlisi dels indicadors revela un augment substancial en els nivells de sostenibilitat un cop aplicada la proposta, del 64,9% al 82,6% en una escala de 100, especialment en els aspectes lligats al metabolisme urbà (aigua i energia).

L'avaluació de la proposta s'ha realitzat en termes d'ocupació del sòl, espai públic i habitabilitat, mobilitat, complexitat, espais verds i biodiversitat, metabolisme urbà i cohesió social.

Estudi per a la definició d'una metodologia aplicada a l'estudi urbanístic a la zona de Los Herrán

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip
Equip de l'Ajuntament de Vitoria-Gasteiz:

Ana Oregi