Estudi de la implementació d'un centre de distribució urbana de mercaderies al Mercat Municipal de l'Abaceria

Mercat de l'Abaceria a Gràcia (Barcelona)
La remodelació del Mercat Municipal de l’Abaceria, al barri de Gràcia de Barcelona, ofereix l’oportunitat ideal per a planejar la construcció d’un centre de distribució urbana de mercaderies que pugui donar servei als comerços de la mateixa superilla en que es troba i també a d’altres adjacents, en funció de l’espai ocupat (escenaris 1 i 2).
 
Aquest espai consisteix en la planta -3 del nou mercat, on es pot donar resposta als problemes derivats de les operacions de distribució de mercaderies que afecten a la mobilitat. 
 
Aquesta distribució, essencial per al desenvolupament econòmic de la ciutat, és, en gran mesura, responsable de la congestió del trànsit, d’interferències amb el vianant a l’espai públic i de la contaminació per motors de combustió. La reordenació de la distribució de mercaderies a través del CDU permet pal·liar aquests impactes: el nombre de vehicles necessaris es redueix i, a més, la condició essencial és que siguin vehicles de zero emissions, bàsicament elèctrics. 
 
L’estudi preveu, entre d’altres aspectes, els mecanismes d’autofinançament i les condicions legals que l’activitat ha de complir per a garantir la seva viabilitat. 
La reordenació de la distribució de mercaderies a través del CDU permet pal·liar alguns dels impactes negatius de la distribució de mercaderies

Estudi de la implementació d'un centre de distribució urbana de mercaderies al Mercat Municipal de l'Abaceria

Ubicació:

Regió:

Estat: