Estudi ambiental de la recollida pneumàtica. Barcelona


Bústies de recollida pneumàtica

Atès que hi ha escassos estudis comparatius respecte als resultats de recollida selectiva (tant en quantitat com en qualitat), balanç energètic i emissions degudes a la recollida entre aquest sistema i altres més tradicionals, es realitza un estudi d'avaluació ambiental del sistema pneumàtic de recollida de residus, recopilant diferents experiències a la ciutat i comparant-les amb altres formes de recollida.

L'avaluació comprèn els sistemes estàtics de recollida i les diferents variants, en funció de la ubicació i tipologia de bústia (a l'edifici o a la via pública). S'inclouran diverses zones CONTROL per comparar els resultats de la pneumàtica amb la resta de sistemes que conviuen a Barcelona.

L'estudi es composa dels següents anàlisis:

 • Les quantitats de residus recollits
 • La composició dels residus recollits
 • Els consums d'energia i emissions del sistema de recollida
 • Les característiques i ús dels sistemes pneumàtics
   Incidències
   Duplicitat dels sistemes de recollida i anàlisi dels usuaris potencials
   Serveis de recollida d'orgànica
 • Les relacions dels sistemes de recollida amb l'espai públic
   Accessibilitat
   Habitabilitat
   Soroll
Es realitza un estudi d'avaluació ambiental del sistema pneumàtic de recollida de residus, recopilant diferents experiències a la ciutat i comparant-les amb altres formes de recollida.

Estudi ambiental de la recollida pneumàtica. Barcelona

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip