Estratègia de lluita contra el canvi climàtic a Vitòria-Gasteiz

Consum energètic per sectors a Àlaba (EVE 2008)

El projecte consisteix en l'elaboració de l'Estratègia local de Canvi climàtic al municipi de Vitòria-Gasteiz, potenciant actuacions implantades anteriorment i plantejant noves iniciatives per assolir objectius operatius concrets, com la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, la millora de la qualitat de l'aire o el ajustament dels nivells de qualitat establerts per la normativa. Tot això s'ha desenvolupat amb els criteris necessaris per aconseguir un desenvolupament sostenible, potenciant la sensibilització i conscienciació públiques.

La metodologia ha inclòs, d'una banda, el diagnòstic del consum d'energia i càlcul les emissions de gasos i, d'altra, un Pla participatiu amb un catàleg de mesures destinades a reduir les emissions de GEH, avaluant els possibles escenaris.

Estratègia de lluita contra el canvi climàtic a Vitòria-Gasteiz

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip

Árua Ibrahim

Roser Masjuan

 
Equip de l'Ajuntament de Vitoria-Gasteiz:

Miguel Virizuela

Andrés Alonso

Iñaki Arriba