ELECTRIFIC


Projecte de tres anys que es troba emmarcat en el programa de la Unió Europea Horizon 2020 i en el que treballa un equip multidisciplinar format per onze socis de cinc països diferents.
 
 
L'objectiu d'ELECTRIFIC és millorar el rendiment dels vehicles elèctrics i la seva integració en el sistema de transport i la xarxa elèctrica. La idea no consisteix únicament en incrementar la vida de les bateries d'aquest tipus de vehicles sino també en prevenir la inestabilitat de la xarxa elèctrica i la promoció de l'ús d'energies renovables. 
 
 
El projecte pretén lluitar contra les reticències existents per part de molts conductors a l'hora de canviar els vehicles de combustible pels elèctrics. L'autonomia de les bateries, la falta d'infraestructura de càrrega i l'escasetat de punts de càrrega ràpida són alguns dels problemes percebuts en el camí cap a l'electrificació de les flotes de vehicles. 
 
 
ELECTRIFIC té la intenció de desenvolupar un sistema de navegació altament complex que optimitzi el comportament del conductor basant-se en l'entorn elèctric, l'estabilitat de la xarxa i les necessitats individuals de cada usuari. 
 
 
 
Pàgina web del projecte: http://www.electrific.eu
Projectes relacionats: 
Electrific pretén desenvolupar un sistema de navegació altament complex que optimitzi el comportament del conductor del vehicle elèctric basant-se en l'entorn, l'estabilitat de la xarxa elèctrica i les necessitats individuals de cada usuari

ELECTRIFIC

Ubicació:

Destinatari: 

Estat: