Elaboració d'un sistema d'indicadors d'aplicació per a tota la ciutat de Barcelona

El projecte consisteix en l'elaboració d'una proposta d'indicadors d'aplicació a escala de superilla i extensible a tota la ciutat, que serveixin de guia metodològica per a avaluar la situació de partida, per a monitoritzar i donar seguiment al procés d'implantació i per copsar el canvi experimentat en aquesta superilla com a conseqüència de la seva pròpia implementació. L'avaluació es realitzarà cada dos anys. 
 
La proposta d'indicadors té com a base el sistema d'avaluació desenvolupat per BCNecologia (etapa 2011-2015). Això no obstant, en aquest treball s'ha portat a terme una reducció i sintetització del panell d'indicadors original, tant amb respecte al seu àmbit d'aplicació com a la seva complexitat, per poder obtenir unes eines fàcils d'aplicar i que proporcionin informació bàsica sobre l'estat i la posterior evolució de l'espai públic del sector. 
 
Els indicadors han mesurat els aspectes que configuren l'espai públic, bàsicament en tres àmbits temàtics: habitabilitat, mobilitat i biodiversitat i verd urbà.
 
El document inclou el conjunt d'indicadors, la seva definició, justificació i criteris d'avaluació segons l'estudi realitzat. 
 
 
Els indicadors han mesurat els aspectes que configuren l'espai públic, bàsicament en tres àmbits temàtics: habitabilitat, mobilitat i biodiversitat i verd urbà. .

Elaboració d'un sistema d'indicadors d'aplicació per a tota la ciutat de Barcelona

Ubicació:

Regió: