Ecoquartier ZAC Las Fonses Villeneuve-Tolosane Toulouse

La ZAC Les Fases, és un projecte d'ecobarri situat a la zona metropolitana de Tolosa, al municipi de Villeneuve-Tolosane.

El futur desenvolupament consta en termes generals d'una zona residencial, una zona comercial i un parc urbà. El total d'habitatges és de 513 unitats repartides en quatre tipologies: individuelle, Groupe, intermediare i collectif. Prop d'un 30% del total d'habitatges serà de protecció oficial.

Un dels condicionants ambientals de l'emplaçament és que es troba limítrof a un sistema d'aiguamolls que formen part de les zones de protecció especial (ZEPA) d'aus. El nou parc tindrà la funció de gran espai verd públic al municipi, amb la qual cosa es pretén disminuir la pressió sobre l'enclavament natural existent.

L'equip redactor de la proposta està format per un conjunt d'empreses coordinades per Forges Arquitectes i Llop-Jornet-Pastor Arquitectes. L'Agència d'Ecologia Urbana s'encarrega dels aspectes ambientals de la proposta. Els principals àmbits en els quals es participa són: biodiversitat, estratègies de gestió de l'energia, l'aigua i residus i la configuració de l'espai públic sota criteris de sostenibilitat.